Section title text:  Our Spirit.

Through the open door graphic.Padulong sa tuig 2008- 2013

Luyo sa General Tsapter 2008…ug pinaagi sa abli nga ganghaan…

Ang pagpamalandong sa tema sa General Tsapter “ Nga Pinaagi sa abli nga ganghaan” nag giya sa Kapunungan sa FCJ sa umaabot nga lima ka tuig.

Ang pagpamalandong sa Tsapter nag-agak (buksan dito) ug naga imbita nga…

Ang pagtubag alang sa krisis sa pagkaon ug tubig sa tibuok
kalibutan Ug ang pagtubag sa “Kauhaw” ni Hesus
kita nangita ug mga pamaagi para maaksyonan
ug mapasiugda unsa ang angayan himoon.

Kami naga awhag kaninyo sa pagbasa, pagpamalandong ug pag-ampo inubanan sa imbitasyon niining Decree Ug paglawig uban kanamo ...

Among ginaawhag nga mupaambit sa ilang mga panan-aw ug mga kasinatian ang mga FCJ Sisters, FCJ Companions in Mission ug ang tanan namong higala nga mutan-aw ani nga pahina.

Aduna ka ba’y mga panan-aw nga p’wedeng makatabang kanamo?
Nakaapekto ba kini sa imong kinabuhi?
Unsa sa imong hunahuna ang mamahimong tubag sa FCJ Society?

Email dinhi o ipadala sa fcjsisters at gmail dot com. Email dinhi o ipadala sa fcjsisters at gmail dot com.

Atong pangayuon sa  Diyos nga ihatag niya kanato
      ang espiritu sa “Society of Jesus”
             tungod kay nia kanato ang konstitusyon
                   gasa sa espiritu sa Diyos.    (Marie Madeleine)