Section title text:  An FCJ Vocation.

Vocation Contacts

Kung buot ka ug dugang kasayuran mahitungod sa bokasyon sa mga FCJ nga madre, palihog pili sa usa sa mga koneksyon :

 
Province of the Americas
In English
In Spanish
Province of Asia-Australia
Australia
Indonesia in Indonesian
Indonesia in English
The Philippines
British Province
Continental Province
In Italian
In German
In Romanian
In French
In English
Irish Province

Kinahangalan natong hatagan ug maayong atensiyon
       ang atong bokasyon kay gitawag
                kita sa espesyal nga pagserbisyo.