Pictures of FCJs from around the world.
Marie Madeleine d'Houet,
foundress sa Faithful Companions of Jesus,
usa ka babaye nga taga Pransya;
babaye sa atong panahon puno sa inspirasyon ug kadasig.
Mabasa ang iyang kinabuhi dinhi ...
Dinhi ka makakuha ug mga “resources” mahitungod sa iyang kinabuhi.

Multitude of people seen through the open door.


Padayong
Mauswagon
sa 2013
Sumulat sa amin!

Ispiritualidad nga Ignatian.Ispiritualidad
nga Ignatian

Go to Resource"Resources"para sa mga Eskwelahan.“Resources”
para sa mga
Eskwelahan
Young Adults 17-30.Young Adults:
17-30
Go to CIMs site.