Section title text:  Who we are.

Mga Bag-ong Miyembro

Ang mga bag-ong nahisakop sa Society:

Wong Siew Ming Audrey {Audrey}
Postulant
Province of the Asia-Australia
(Singapore)
Photo of Audrey.
Photo of Roisín. Róisín McGrogan
Postulant
Province of Europe
(Ireland)
Michelle Langlois
Postulant
Province of the Americas
(Canada)
Michelle.
Ina. Karolina Lipat Tolok (Ina),
Postulant
Province of Asia-Australia
(Ende)
Meily Setiawati Suliaman (Mei)
Novice
Province of Asia-Australia
(Indonesia)
Photo of Mei.
Rowena.

Rowena Jambaro
Novice
Province of Asia-Australia
(Philippines)

Mga Madre nga nagbuhat sa ilang unang panaad
sa miaging tulo ka tuig....
Caecilia Pirenaningtyas (Tyas)
Province of Asia-Australia

Photo of Tyas.

Photo of Hartini. Agustina Hartini (Hartini)
Province of Asia-Australia
Maria Irene Indryanti (Meita)
Province of Asia-Australia
Photo:  Meita.
Photo: Gabriela. Gabriela Lungu
Province of Europe
Cornelia Virga
Province of Europe
Photo:  Cornelia.
Elvisa Camilion.

Elvisa Camilion
Province of Asia-Australia

Salvacion Sodusta (Ciony)
Province of Asia-Australia
Salvacion Sodusta.
Anouska Robinson-Biggin. Anouska Robinson-Biggin
Province of Europe
Dewi Gallang
Province of Asia-Australia
Dewi Gallang.
Agnes Dinihari. Agnes Dinihari
Province of Asia-Australia

Aron maangkon kini nga ngalan, Faithful Companion of Jesus,
          ihatag ko ang tanan,
                    ang tibuok kong  pagkatawo.    (Marie Madeleine)