Section tiltle text: Our Mission.

Misiune şi Slujire

Dorinţa noastră este să urmăm paşii lui Isus, să fim una cu El în misiunea lui de mântuire. În orice slujire pe care o facem, suntem părtaşe de o singură misiune; suntem însoţitoare credincioase ale lui Isus.

Potrivit locului şi împrejurărilor
putem să ne angajăm în orice activitate menită
contribuie la salvarea sufletelor
şi în felul în care pare a fi cel mai potrivit
pentru slujirea şi slava lui Dumnezeu
şi binele aproapelui.  
Ne angajăm în mod special în anumite slujiri
care ne-au fost indicate de către fondatoarea noastră,
‘educarea tinerilor, în special al celor săraci,
activitatea exerciţiilor spirituale şi a misiunilor. ’
Mai presus de toate suntem Însoţitoare ale lui Isus
a căror viaţă trebuie să-l reveleze lumii.

Toate cele patru Evanghelii ne dau exemple de femei care s-au oferit pe ele însele spre a-l sluji pe Isus. Maria, mama lui Isus, într-o vreme când femeile nu erau considerate egale cu bărbaţii, a spus da unui lucru sublim şi înfricoşător – să devină mama lui Dumnezeu. După ce l-a crescut pe Isus i-a fost însoţitoare constantă în misiunea sa. Scriptura ne spune că Maria a fost aceea care l-a îndemnat pe Isus să se facă cunoscut la Nunta din Cana. Cererea ei ca Isus să-i ajute pe mirii aflaţi într-o situaţie jenantă a marcat începutul vieţii publice a lui Isus.

Au fost şi alte femei care au călătorit cu Isus şi care l-au slujit, şi au fost şi femei pe care el le-a slujit. Femeile l-au însoţit pe Isus în călătoria sa din Galileea spre Ierusalim şi au fost prezente la răstignire şi la mormântul gol. 

Spre deosebire de toţi apostolii în afara lui Ioan, femeile au rămas lângă cruce slujind speranţa tăcută. Speranţa lor nu a fost zadarnică. Prima mesageră a bunei vestiri că Isus este viu şi că trăieşte printre noi a fost Maria Magdalena. Sfântul Augustin o numeşte Apostolul Apostolilor.

Cross showing Parassy and blossom.Marie Madeleine d'Houët, fondatoarea Însoţitoarelor Credincioase ale lui Isus, devotată patroanei ei, şi recunoscând semnificaţia numelui ei a spus: Numele meu este Magdalena. O voi urma pe sfânta care îmi este patroană cea care l-a iubit pe Isus atât de mult,.....încât l-a însoţit în călătoriile sale şi în strădaniile sale, slujindu-l chiar până la picioarele crucii împreună cu celelalte femei sfinte care, spre deosebire de apostoli, nu l-au abandonat, dar dimpotrivă, au dovedit că sunt însoţitoare credincioase....

Pentru noi Însoţitoarele Credincioase ale lui Isus, ca şi pentru Maria, pentru femeile din Evanghelii şi pentru Marie Madeleine, misiunea noastră este să fim purtătoarele bunei vestiri a dragostei mântuitoare a lui Dumnezeu. Căutăm să trăim valorile sale, să trăim fericirile şi, la fel ca el, să-i slujim pe cei de la marginea societăţii.

Cufundată în rugăciune în faţa crucifixului, Marie Madeleine l-a auzit pe Isus spunând „Mi-e sete”. Ea dorea din toată inima să fie una cu el în setea sa pentru împărăţia lui Dumnezeu, dorea cu înflăcărare să potolească setea lui Cristos care suferă printre ai săi. Împărtăşim aceeaşi sete şi năzuim spre o lume în care să domnească dreptatea, pacea şi iubirea.

Orice facem, indiferent cum acţionăm, misiunea noastră este să fim însoţitoarele lui Isus în lumea de astăzi. Slujirea este pur şi simplu expresia misiunii noastre, este dependentă de perioada în care se desfăşoară şi variază potrivit locului şi condiţiei, cât şi propriilor calităţi şi har. Pot exista perioade când nu putem sluji, dar suntem întotdeauna trimise cu Isus, suntem întotdeauna în misiune.

Discernământul este important la alegerea slujirii. La fel cum Isus a ascultat cu urechea inimii sale voinţa tatălui, cum Ignaţiu a petrecut timp adâncit în rugăciune pentru a-l găsi pe Dumnezeu în toate lucrurile, cum Marie Madeleine a ascultat cele mai mici semne ale lui Dumnezeu, şi noi ascultăm vocea lui Dumnezeu în viaţa noastră.

Trebuie să mergem drept spre Dumnezeu fără ezitare
şi pe cel mai scurt drum,
întreaga noastră fiinţă
atât de perfect unite cu Domnul noastru Isus Cristos
astfel încât să fim una cu el...

Căutăm să aflăm în rugăciune mintea şi inima lui Isus
astfel încât să-l găsim pe Dumnezeu în toate lucrurile
şi să fim pentru alţii mesagerele cuvântului său mântuitor.

Suntem chemate să trăim magis, să facem alegeri spre mai marea slavă a lui Dumnezeu şi pentru slujirea mai mare a poporului lui Dumnezeu. Ascultând şi înţelegând lumea din jurul nostru, să ne armonizăm cu nevoile lumii, încercând să-l găsim pe Dumnezeu în toate lucrurile.

Trăim şi slujim astăzi în cincisprezece ţări, străduindu-ne în mai multe feluri să potolim setea lui Isus în lume...

Întotdeauna unite cu Domnul nostru Isus Cristos
şi la fel ca el dorind numai voinţa sfântă a lui Dumnezeu
şi mântuirea aproapelui nostru.

Fii demnă de frumuseţea numelui tău prin iubirea pe care o ai pentru Isus -
        o iubire care se manifestă nu prin cuvinte goale sau prin dorinţe sterpe
                     dar prin curaj în slujirea lui Dumnezeu.     (Marie Madeleine)