Section title text:  Archived News.

Chapter logo:  This is what Yahwek asks of you, only this ...
Words:  Calgary, Canada, October 2003.

În timpul lunii octombrie 2003, delegatele din toate provincile din Congregaţia Însoţitoarele Credincioase ale lui Isus( Surorile FCJ), sunt adunate în Calgary, Canada pentru întâlnirea noastră generală care are loc la fiecare cinci ani.

La această întâlnire - acest Capitlul General - reflectăm asupra scopului vieţii noastre şi apostolatului nostru, pentru viitorii cinci ani. De asemenea, vom alege Superioara Generală şi consilierele sale.

Aşa cum aţi vazut în logo nostru, tema noastră este luată din Profetul Miheia,Capitolul 6, care începe: ˝Aceasta este ceea ce Yahweh doreşte de la tine, numai aceasta....numai aceasta....˝ . Să descoperim ceea ce Dumnezeu doreşte de la noi în acest timp special, este scopul rugăciunii noastre, reflecţiei noastre şi discuţiei noastre.

Vă rugăm să vă alăturaţi nouă în acest timp când intrăm într-o perioadă de discernamânt şi reangajare.

To follow the Chapter's progress, click below:


Întoarce-te la noutăţile păstrate in arhive ...

Mica noastră Societate are scopul
          de a preamări Inima lui Isus
                 prin orice mijloc făcând totul prin puterea sa ...     (Marie Madeleine)