Section title text:  Archived News.

Deceniul Internaţional pentru o Cultură a Păcii .

Acesta este deceniul păcii şi al non-violenţei
pe care Organizaţia Naţiunilor Unite l-a dedicat creării unei culturi lipsite de violenţă.
Merită poate să reflectăm împreună la cum
putem să avem propriul nostru rol în această mişcare internaţională.

Ce înseamnă pentru noi crearea unei culturi fără violenţă?
Atenţia pe care-o acordăm modului în care ne adresăm celorlalţi,
gesturilor pe care le folosim, sau gândurilor pe care le gândim.
Oricum am privi lucrurile, fiecare dintre noi poate
contribui la transformarea non-violenţei în realitate, acolo unde muncim şi trăim.

Peace in our World graphic. Go to Site of International Decade for a Culture of Peace and Non-Violence. Paula Terroni, fcJ (2 octombrie 2001)

Pe 19 noiembrie, 1998, participanţii la a cincizeci şi treia sesiune a Adunării Generale a Naţiunilor Unite, „convinşi că o asemenea decadă, la începutul noului mileniu, ar ajuta comunitatea internaţională să întărească pacea, armonia, toate drepturile omului, democraţia şi dezvoltarea în lume, au proclamat perioada 2001-2010

Deceniul Internaţional pentru o Cultură a Păcii
şi Non-Violenţei pentru Copiii Lumii.

Apăsaţi aici pentru mai multe informaţii despre Rezoluţie şi Resurse.

 


Surorile FCJ şi Deceniul non-violenţei

Primul deceniu al acestui mileniu a fost desemnat deceniul non-violenţei. Ce mod potrivit de a marca această perioadă binecuvântată. În „Poteci pentru discernere”din Capitlul nostru general găsim calea de a ne întrupa carisma în realitatea zilelor noastre şi suntem încurajate să răspundem nevoilor speciale pe care le au oamenii acestor vremuri. Este izbitor cum ideile din „Poteci pentru discernere” rezonează cu această temă a non-violenţei. Trăind cu conştiinţa prezenţei lui Dumnezeu în toată creaţia, purtându-ne drept şi încercând să promovăm dreptatea în tot ce facem, căutând să ne transformăm stilul de viaţă astfel încât hăul dintre bogaţi şi săraci să se micşoreze - toate acestea sunt expresii ale dorinţei noastre de a trăi în armonia şi pacea pe care Isus a venit să ni le-aducă. Solidaritatea noastră în a promova demnitatea femeilor şi dorinţa noastră de a întinde punţi peste diferenţe culturale, în spiritul valorilor Evanghelice, dorinţa de a fi cât mai incluse în viaţa celor din jur, toate acestea sunt înrădăcinate în atitudini de respect şi blândeţe care caracterizează viaţa noastră. Viaţa conform „Potecilor pentru discernere” este o viaţă fără violenţă, în care nu este aşa de important ce facem, ci cine suntem şi ce vrem să fim. „Poteci pentru discernere” ne determină nu numai activităţile apostolice, dar şi modul în care ne raportăm la ceilalţi. E important să realizăm că nu suntem singuri în efortul nostru de a trăi aşa cum ne-a arătat Isus. Înţelegerea pe care ne-o dă identitatea noastră de surori FCJ se armonizează cu eforturile multora care caută să înţeleagă, şi asupra cărora Sfântul Duh suflă aceeaşi chemare de a trăi în dragoste şi dreptate, indiferent de credinţele şi tradiţiile noastre.."(Oscar Romero)

Paula Terroni, fcJ

Înaltul Comisar Al Naţiunilor Unite Pentru Refugiaţii

Puteţi să aflaţi mai multe despre refugiaţi din toată lumea -
apăsaţi pe imaginea din dreapta...;

Logo of the United Nations High Commissioner for Refugees.

Întoarce-te la noutăţile păstrate in arhive ...

Mica noastră Societate are scopul
          de a preamări Inima lui Isus
                 prin orice mijloc făcând totul prin puterea sa ...     (Marie Madeleine)