Section title text:  Archived News.

To do what is possible ...Illustration of trafficking of women.
... with hearts as wide as the world.

Sunt multe lucruri în declaraţia UISG de mai jos,
dar problema care a stârnit reacţiile cele mai
unite a fost cea a abuzului şi exploatării femeilor şi copiilor,
mai ales TRAFICUL CU FEMEI ...;

Aş dori ca Societatea noastră să facă tot ce ne stă în putinţă...;
Nu înseamnă să ne mărim numărul de sarcini, ci să încercăm să integrăm această problemă
în apostolatul nostru prezent...;

Nu suntem multe în Societatea noastră,
dar inimile ne sunt mari cât lumea,
aşa că ştiu că împreună vom face tot ce vom putea.

Paula Terroni fcJ, 5 octombrie 2001


Declaraţia femeilor consacrate conducătoare
membre ale Uniunii Internaţionale a Superioarelor Generale (UISG)
participante la Plenara UISG desfăşurată la Roma, 6-10 mai,
şi ratificată de Adunarea Delegaţilor pe 13 mai, 2001

Noi, aproape 800 de femei consacrate conducătoare
ale unui milion de membre din Institutelor Religioase Catolice din toată lumea reflectând la tema
„Femei consacrate: multe culturi, o singură inimă –
Trimise pentru a da omenirii noastre rănite bunătatea şi mila lui Dumnezeu

ne declarăm public hotărârea de a ne uni eforturile în comunităţile noastre şi în ţările
în care lucrăm pentru a ne ocupa insistent,
la toate nivelele de problema abuzului şi exploatării sexuale a femeilor şi copiilor
acordând o atenţie deosebită TRAFICULUI CU FEMEI
care a devenit o afacere multinaţională foarte profitabilă.

În spiritul îndelungatei noastre tradiţii în educaţie, vom continua
să promovăm educaţia şi formarea femeilor
dinăuntrul şi dinafara organizaţiilor noastre dedicând eforturi şi resurse financiare
pentru a asigura dezvoltarea holistică a femeilor în orice etapă a vieţii lor
asigurându-le dezvoltarea forţei interioare şi aprecierea faţă de darurile primite de la Dumnezeu
pentrua promova şi îmbunătăţi viaţa.

Ca femei dedicate drepturilor fundamentale ale omului
ne declarăm încă o dată solidare cu cele mai sărace dintre ţări
şi ne reafirmăm hotărârea de a lucra la anularea Datoriei Internaţionale.

Ca femei, ne opunem perpetuării războiului şi a violenţei
ne exprimăm angajamentul în crearea unei culturi a păcii
şi facem apel la conducătorii de guverne şi companii multinaţionale
să pună capăt tranzacţiilor cu arme.

Ca femei preocupate de protejarea Zeiţei-mamă
nu vom ezita nicicând şi niciunde să acţionăm pentru a pune capăt
comportamentului distructiv care duce la încălzirea planetei şi la modificări de climă,
i pune în pericol toate formele de viaţă de pe planetă.

Ne vom închina punerii în practică a acestor hotărâri
lucrând atât în reţeaua existentă a organizaţiior noastre precum şi cu alte organizaţii
cu preocupări similare din cadrul bisericilor sau din societate.

Sensibilizate de strigătele care se aud într-un glas din multe culturi
vom răspunde ca femei-slujitoare ale lui Isus Cristos
privind la lume cu ochii inimii şi cu compasiunea unui Dumnezeu iubitor.

Întoarce-te la noutăţile păstrate in arhive ...

Mica noastră Societate are scopul
          de a preamări Inima lui Isus
                 prin orice mijloc făcând totul prin puterea sa ...     (Marie Madeleine)