Wood Carving showing Women at the foot of Jesus' cross with the words 'Faithful Companions of Jesus'.
Ang diwa n gaming buhay ay para makasama ni Hesus, makibahagi sa kanyang misyon.
Tinatawag kami ng Ama sa pagsunod sa kanyang anak sa pagiging matapat, tumayo sa paanan ng krus kasama ni Maria at ng mga babaeng banal upang makiisa sa kanyang pagkauhaw sa pagbabalik ng kanyang kaharian.
Ang ispiritwalitas ni San Ignacio an gaming sinusunod at bilang Matatapat na Kasama ni Hesus ang diwa ng pagka misyonero namin ang nag-uudyok upang makiayon sa mga pabago-bagong pangangailangan ng Sosyodad at ang kultura ng lugar kung saan kami nakatira.
Marie Madeleine d"Houet on Facebook. Comment on our FCJ Blog. Watch an FCJ video on YouTube. Follow us on twitter@fcjsisters Facebook Links. Sharing FCJ Spirituality on Facebook. Marie Madeleine d'Houet on Facebook. FCJ Young Adult Network on Facebook. Camino Companions, an initiative of the FCJ Sisters.