Section title text:  Archived News.

Fair Trading School rewarded for business drive
Taken from the "This is Local London", 6 Oct. 2006

Back to archived news ...

Ang aming Samahan ay may layuning purihin
       ang puso ni Hesus
           sa lahat ng kapangyarihan niya.     (Marie Madeleine)