Section title text:  Archived News.

FCJ European Network Novitiate
New Novices, 9 September, 2006

Photo:  Novitiate group with Provincial Leader. Photo: Novitiate Community Group.
Photo:  Claire
Claire
Photo: Novitiate group with Sr. Rita,
Photo:  Sacred Space. Claire,Cornelia and Gabriela were received as novices in Paris, 9 September 2006

f
Photo: Sr. Mary with Cornelia.
Cornelia
Photo: Gabriela.Cornelia

Back to archived news ...

Ang aming Samahan ay may layuning purihin
       ang puso ni Hesus
           sa lahat ng kapangyarihan niya.     (Marie Madeleine)