Section title text:  Our Spirit.

Through the open door graphic.Patungo sa taon 2008 – 2013

Sa kabila ng General Tsapter 2008... at sa pamamagitan ng bukas na pinto ...

Ang pagninilay sa  General Tsapter 2008 na may tema “ Sa pamagitan na bukas na pinto” nagbibigay ng direksyon  sa Kapisanan ng FCJ sa mga susunod na limang taon. 

Ang pagninilay sa Tsapter ay nag-aakay ng isang Decree (buksan dito) at nag-aanyaya na…

Matugunan ang pandaigdigang krisis sa pagkain at tubig
At sa pagtugon ng “ Uhaw” ni Hesus
Naghahanap tayo ng mga paraan saan man tayo para aksyonan
saan man tayo at gamitin ang panahon sa pagtangkilik
saan man ito karapat dapat.

Inaanyayahan namin kayo na magbasa, magninilay at magdasal kasama ng paanyaya at sa Decree… at sama sama tayong maglakbay…

Inaanyayahan namin na magbahagi ng kanilang mga pananaw at mga karanasan ang mga FCJ Sisters, FCJ Companions in Mission at ang lahat na mga kaibigan namin na tumangkilik sa pahinang ito.

May mga pananaw ba kayong p’wedeng ibahagi para
                                                         makatulong sa amin?
May naibigay ba itong epekto sa buhay mo?
Ano sa isip mo ang maaring kasagutan ng FCJ Society?

Email nyo kami dito o ipadala nyo sa fcjsisters at gmail dot com. Email nyo kami dito o ipadala nyo sa fcjsisters at gmail dot com.

Hilingin natin sa Ating Diyos na ibigay sa atin ang espiritu ng “Society of Jesus”
       sapagkat nasa atin ang Konstitusyon,
                   at ito ay ipinagkaloob ng espiritu ng Diyos.     (Marie Madeleine)