Section title text:  An FCJ Vocation.

Mahimong FCJ Sister

Crucifix on a prayer cloth.Magiging isang FCJ Sister?
May tinatawag na pormasyo para magiging isang madre. Ito ay isang proseso ng personal na pag-unlad at pag-usbong sa kung saan ang isang babae ay tumutugon sa tawag ng Panginoon na magiging isang matapat na kasama ni Hesus.

Para ano itong pormasyo?
Kung ang isang dalaga ay sasali at titira sa komunidad siya din ay nagsisimulang mamuhay bilang isang madre. Ang hangarin ng pormasyo ay para mapaghanda tayo sa misyon at upang maging epektibo tayong instrumento ng Panginoon, alang alang sa kabutihan ng sanlibutan.

Gaano katagal ang pagiging FJ Sister?

Sa simula pa lamang, ang isang gustong magmadre ay nakaranas na sa buhay ng isang madre ng s'ya ay nakatira sa komunidad; may tatlong pormal na yugto na pagsasanay hanggang s'ya ay nasa 'final vows'. Ito ay postulancy, novitiate at temporary profession. Pagkatapos nito sya ay pupunta sa 'Final Profession of Vows.'

Ang mga yugto ng pormasyon at iilang taon ay makikita sa ibaba:

Postulancy (6 months - 2 years)

Ang 'postulancy' ay panahon ng personal na ispritwal na pag-unlad na naka pokus sa 'human development'. Ito ay panahon ng pagtatanong ng mga bagay tungkol sa buhay relihiyoso at paghiling na magiging nobisyada sa Sosyodad.

Carving of the name of Jesus.Novitiate (2 - 2½ years)

Ang bagong miyembro sa panahong ito ay tinutulungan upang:

Temporary Profession (6 - 9 years, before making Final Vows)

Ang 'Temporary Profession' ay nag-aalok sa bagong 'professed sister' ng oportunidad na mamuhay bilang isang relihiyoso.

Tertianship or 'School of the Heart'.Ongoing Formation

Inaamin ng bawat isa na ang pormasyon para sa misyon ay isang panghabang buhay na proseso. Kami ay tinutulungan upang gagamitin naming ang mga oportunidad na binibigay sa amin sa pang personal, ispritwal sa propesyonal sa pag-unlad.

 

Read some FCJ VOCATION STORIES.

Upang maangkin namin ang pangalang ito Matatapat na Kasama ni Hesus,
             ibibigay Ko ang lahat, lahat na meron Ako. (Marie Madeleine, foundress)