Section title text:  Who we are.

Mga Bagong Miyembro

Ang mga bagong sumali sa Kapisanan:

Wong Siew Ming Audrey {Audrey}
Postulant
Province of the Asia-Australia
(Singapore)
Photo of Audrey.
Photo of Roisín. Róisín McGrogan
Postulant
Province of Europe
(Ireland)
Michelle Langlois
Postulant
Province of the Americas
(Canada)
Michelle.
Ina. Karolina Lipat Tolok (Ina)
Postulant
Province of Asia-Australia
(Ende)
Meily Setiawati Suliaman (Mei)
Novice
Province of Asia-Australia (Indonesia)
Photo of Mei.
Rowena. Rowena Jambaro
Novice
Province of Asia-Australia
(Philippines)
Ang mga madre na gumawa ng kanilang unang panunumpa sa loob ng tatlong taon
Caecilia Pirenaningtyas (Tyas)
Province of Asia-Australia
Photo of Tyas.
Photo of Hartini. Agustina Hartini (Hartini)
Province of Asia-Australia
Maria Irene Indryanti (Meita)
Province of Asia-Australia
Photo:  Meita.
Photo: Gabriela. Gabriela Lungu
Continental Province
Cornelia Virga
Continental Province
Photo:  Cornelia.
Elvisa Camilion.

Elvisa Camilion
Province of Asia-Australia

Salvacion Sodusta (Ciony)
Province of Asia-Australia
Salvacion Sodusta.
Anouska Robinson-Biggin. Anouska Robinson-Biggin
British Province
Dewi Gallang
Province of Asia-Australia
Dewi Gallang.
Agnes Dinihari. Agnes Dinihari
Province of Asia-Australia
Para magkaroon ng ganitong pangalan,Faithful Companion of Jesus,
          Ibibigay ko ang lahat,
                   lahat ng aking pagkatao...     (Marie Madeleine)