Chemările Capitulului

FCJ General Chapter Calls Widening the Circle of Love

Chemările Capitulului

Chemările Capitulului - Să lărgim cercul iubirii noastre

Capitulul General este un moment esenţial pentru fiecare soră pe măsură ce ne luăm timp pentru a privi la vieţile noastre personale dar şi la viaţa noastră de grup pentru a ne lăsa conduse de Duhul Sfânt.

Capitulul General 2019 a invitat fiecare soră să răspundă Duhului Sfânt în moduri specifice pentru următorii şase ani. Noi la nivel individual, în grupurile locale şi în întreaga Societate-să trăim aceste chemări şi să lucrăm pentru ele. Sperăm ca Însoţitorii noştri în misiune, familiile, prietenii şi colegii noştri să găsească sens şi inspiraţie.


Femei de speranță și energie pentru Biserica și Lumea noastră încercată

‘…Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri,
ce am privit şi ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieţii –
pentru că viaţa a fost arătată,
şi noi am văzut-o şi mărturisim despre ea.’ [1]

Ca însoțitoare în pelerinaj timp de 200 de ani, știm că “Le Bon Dieu conduit tout lui-même”. Ne bucurăm că Isus cel Înviat, izvorul speranței, bucuriei și energiei noastre, este prezent și activ în noi și peste tot în jurul nostru.

În semn de recunoștință pentru aceasta, dorim să trăim cu mai multă râvnă ca femei consacrate, oferind tot ce suntem și tot ce avem. Suntem femei ale Învierii, mesagerele Veștii cele Bune [2], care își trăiesc angajamentul în realitatea de multe ori divizată și suferindă a Bisericii, Lumii și întregii Creații a lui Dumnezeu.

Pline de energie și entuziasm, oferim vindecare, ascultare, o întâmpinare plină de dragoste și speranța reconcilierii oriunde ne aflăm; suntem chemate să fim lucrătoare alături de Isus Cristos, care transformă creația în totalitatea ei.

[1] 1 Ioan 1: 1 – 2a (traducere Cornilescu)
[2] Constituții §3


 

  Acțiune plină de compasiune – Să lărgim cercul iubirii noastre  

‘Compasiunea este limbajul lui Dumnezeu…..un act de dreptate’. [3]

Continuăm să lărgim cercul iubirii noastre, îmbrățișându-i pe toți, în mod special persoanele marginalizate, exploatate și nedreptățite.

Oferim grija noastră plină de compasiune mai ales:

 Imigranților, refugiaților și celor care cer azil
Persoanelor traficate
Celor din medii dezavantajate
Femeilor și copiilor vulnerabili

Vom realiza aceasta prin:

 Conștientizarea și sensibilizarea celorlalți cu privire la complexitatea care stă la rădăcina acestor probleme sociale.
 Colaborare și networking
 Să facem ceea ce putem, fiecare dintre noi, acolo unde suntem
 Să continuăm folosirea resurselor noastre financiare și să influențăm pentru a ușura greutățile oamenilor în suferință și pentru a aduce schimbări.

Conștienți de darul ‘celuilalt’, ne angajăm să susținem și să încurajăm viața în casa noastră comună.

[3] Liturghie la Sf. Marta, ‘Compasiunea este un Act de Dreptate’, Pope Francis, 16 September 2019


 

  Grija pentru casa noastră comună [4]  

Universul se dezvoltă în Dumnezeu,
care îl umple în întregime.
Deci există un mister de contemplat într-o frunză,
într-o cărare, în rouă, pe fața unui sărac..
Idealul nu este numai
a trece de la exterioritate la interioritate
pentru a descoperi acțiunea lui Dumnezeu în suflet,
ci și a ajunge la întâlnirea lui în toate lucrurile,
așa cum învăța sfântul Bonaventura:
„Contemplația este cu atât mai înaltă
cu cât omul simte mai mult în sine efectul harului divin
sau cu cât știe mai mult să-l recunoască pe Dumnezeu
în celelalte creaturi.” [5]

Îl recunoaștem pe Duhul Sfânt în mișcarea globală care ne atrage atenția asupra felului în care ne distrugem Pământul.

Sunt foarte urgente chestiunile legate de grija pentru Casa noastră comună și nu putem amâna rezolvarea lor. Le socotim chestiuni ce țin de dreptate.

Pentru că acțiunile noastre vin dintr-o perspectivă a credinței, vom continua să aprofundăm conștientizarea și înțelegerea în ceea ce privește Teologia creației. De asemenea, vom aprofunda conștientizarea contemplativă pe care o avem asupra întregului cosmos.

Ne vom ajuta reciproc să reflectăm constant la felul în care deciziile pe care le luăm cu privire la modul nostru de a trăi, mai mici sau mai mari, afectează pământul și pe oamenii cei mai săraci de pe Pământ. [6]

Vom intra în legătură cu alții, mai ales cu cei mai tineri, care sunt pasionați de probleme de ecologie, și ne vom alătura lor în activități pozitive care pot produce schimbări.


Nu există două crize separate,
una a mediului și alta socială,
ci o singură și complexă criză
socio-ambientală. [7]

[4] Laudato Si’ Enciclica ‘Despre îngrijirea casei comune’, Papa Francisc, 24 mai 2015
[5] Ibid. §233
[6] Ibid. §49, ‘Însă astăzi nu putem să nu recunoaștem că o adevărată abordare ecologică … trebuie să integreze dreptatea în discuțiile despre mediu, pentru a asculta atât strigătul pământului cât și strigătul săracilor.’
[7] Ibid. §139


 

  Leadership în lumina realității în care trăim  

Isus, Cuvântul Întrupat, Fiul Preaiubit,
primește tot de la Dumnezeu cu bucurie și recunoștință,
cu bucurie și recunoștință
îi oferă totul lui Dumnezeu și nouă.

Suntem prinse în această mișcare de iubire dăruită, primită și dăruită mai departe.

Toată munca, relațiile și comunicarea
izvorăsc din această iubire revărsată asupra noastră de către Duhul Sfânt,
iubire care ne trimite în misiune,
izvor al unirii noastre într-un singur Trup. [8]

Apreciem darul diversității și al complexității noastre. De aceea structurile activităților noastre pot să se dezvolte diferit în fiecare parte a Societății noastre. Prețuim rolul important al leadership-ului intermediar în această perioadă. Primim cu generozitate înțelegerea din ce în ce mai profundă a faptului că suntem un singur Trup în toată Societatea, astfel încât înzestrările noastre să fie împărtășite cu totul acolo unde sunt cel mai bine folosite în misiune.

Recunoaștem importanța rolului liderilor locali care sunt responsabili de unirea noastră în cugete și inimi la nivel local, având grijă de surori și sprijinind viața și misiunea lor. Ținând cont de modul în care diferă contextele locale în Societate, încurajăm fiecare soră să continue să își asume responsabilitatea pentru viața ei relațională, astfel încât să lărgim cercul iubirii.

Încurajăm continuarea explorării următoarelor principii care reies din Constituțiile noastre: [9]

iubirea, cu puterea ei de a discerne
unirea în cugete și inimi
disponibilitatea pentru misiune
subsidiaritate și responsabilitate
participare
comunicare

… Fiecare bărbat, fiecare femeie care trebuie să își asume serviciul de a conduce
trebuie să se întrebe: ‘Îmi iubesc oamenii într-atât încât să îi slujesc mai bine?
Sunt smerit și ascult pe fiecare, ascult păreri diferite pentru a alege calea cea mai bună? [10]


[8] Exerciții Spirituale, [230 – 237]; Constituții: 273, 5, 14, 15
[9] Constituții, Cuvânt înainte, pg. i;  și Cod Suplimentar 80
[10] Liturghie Sf. Marta, Papa Francisc, 16 septembrie 2013


 

   Însoțitori în misiune     

Misiunea mea de a fi în mijlocul oamenilor nu este doar o parte a vieții mele sau o insignă pe care o pot da jos; nu e ceva “în plus” sau un moment suplimentar în viața mea.
Ci e ceva ce nu pot dezrădăcina din ființa mea fără să îmi distrug propriul sine.
Sunt o misiune pe pământ; este motivul pentru care sunt în această lume.
Trebuie să ne considerăm ca pecetluiți, ba chiar însemnați de această misiune de a aduce lumină, binecuvântare, însuflețire, ridicând, vindecând și eliberând. [11]

Ca Însoțitoare Credincioase ale lui Isus ne bucurăm de creșterea în număr și diversitatea Însoțitorilor în misiune din ultimii optsprezece ani. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru entuziasmul, înzestrările și angajamentul fiecăruia, răspândiți în unsprezece țări. Această expresie nouă a carismei este o sursă de inspirație și speranță și prețuim cu adevărat comoara pe care Însoțitorii în Misiune o reprezintă pentru Societatea și pentru lumea lui Dumnezeu.

Pentru o mai mare colaborare cu Însoțitorii în Misiune vom sprijini creșterea și dezvoltarea lor, vom încuraja unirea în cugete și inimi, vom oferi însoțire și suficiente resurse pentru viitor.

Sărbătorim împreună semnificația vieții Mariei Madeleine pentru oamenii timpului nostru.

Împreună, vom invita noi Însoțitori în Misiune, inclusiv tineri membri, și le vom oferi formarea potrivită, flexibilitate în modul în care își trăiesc angajamentul și sprijin afectuos.

Împreună, celebrăm dezvoltarea Însoțitorilor în Misiune și ne bucurăm de participarea lor în conducerea acestor grupuri. Recomandăm ca o sau un Însoțitor în Misiune să fie numit Coordonator Internațional, în colaborare strânsă cu o soră FCJ, pentru a duce mai departe viziunea noastră comună.

Împreună, suntem gata să primim noi inițiative care vor lărgi cercul însoțirii în misiune.

[11] Exortaţia apostolică Evangelii gaudium a Sfântului Părinte Francisc despre Vestirea Evangheliei în Lumea Actuală § 273


 

   Pastorația vocațională     

Niciodată nu a fost mai mare nevoie ca acum
de îndrumători spirituali, părinți și maici
cu experiență profundă de credință și umană,
dincolo și peste pregătirea lor intelectuală.
În acest sens, Sinodul speră cu pietate
la redescoperirea resursei infinit de rodnice
care este viața consacrată, mai ales în forma destinată femeilor
și a laicilor bine formați, indiferent de vârstă. [12]

Setea noastră pentru misiune în lumea lui Dumnezeu ne îndeamnă să căutăm modalități prin care carisma Însoțitoarelor Credincioase ale lui Isus să dăinuie în viitor.

Experimentăm viața noastră FCJ ca o binecuvântare și bucurie și vrem să o împărtășim.

În această perioadă istorică există o chemare unică din partea Bisericii și a tinerilor către persoanele consacrate să-și pună la dispoziție darul lor în scopul discernământului vocațional și al însoțirii. Vom răspunde în comun la această chemare.

Vom evalua munca noastră în acest domeniu și ne vom implica în moduri noi și contemporane, pentru a invita noi membre să ni se alăture. Este bine să-i implicăm pe tineri în slujire alături de noi, dându-le ocazia să slujească și o cale să-și exprime răspunsul lor la „Mi-e sete!”.

Comunitățile noastre FCJ sunt chemate să fie locuri de primire și ospitalitate în care tinerele pot cunoaște bucuria unei vieți trăite în comun.

Ca Însoțitoare Credincioase ale lui Isus prezente în toată lumea ne angajăm să primim cu entuziasm apostolatul vocațiilor ca parte integrantă din viața și misiunea noastră. Implicarea fiecărei surori FCJ este importantă în această slujire și fiecare este chemată să se dăruiască atât cât poate cu mare speranță și iubire pentru misiunea lui Isus.

Acum e momentul potrivit!

 

Duhul Sfânt naște noi gânduri și concepții
despre identitatea și misiunea noastră
ca însoțitoare ale lui Isus,
aducându-ne mai aproape de misterul lui Dumnezeu.
Isus ne însoțește.
Suntem chemate să facem la fel.
‘Eu sunt cu voi mereu…’ [13]

TRIMISE CU SPERANȚĂ ȘI BUCURIE

 

[12] Documentul final al Sinodului Episcopilor despre tineri, Credința și Discernământul Vocațional, §97
[13] Matthew 28:20


 

Puteți descărca Apelurile Capitol într-un format potrivit pentru tipărire.