Peristiwa-peristiwa di Area Asia Australia

Fitur Peristiwa

Peristiwa-peristiwa di Area Asia Australia

Fitur Peristiwa

Rekoleksi Panggilan

Rekoleksi Panggilan

“Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya?” (Mat 16:26) Banyak tuaian,.pekerja sedikit. Adakah kamu …

Urutkan dengan: